Přehled výroby, spotřeby a dodávky elektrické energie domu s malou FVE 5 kW

Použité fotovoltaické panely :   CanadianSolar CS6P
Použitý hlavní 4Q elektroměr s ModBus komunikací :   PRO380-Mod
Zařízení pro sběr dat s možností archivace  :   SDS BIG
Použitý solární invertor :   DELTA SI5000
VYTÁPĚNÍ DOMU
GRAFY A HISTORIE
SPOTOVÉ CENY EL. ENERGIE
Výroba el. energie z FVE
Okamžitý výkon: kW
Dnešní výroba: kWh
Měsíční výroba: kWh
Roční výroba: kWh
Stav elektroměru: kWh
Dodávka el. energie do sítě
Okamžitý výkon: kW
Dnešní dodávka: kWh
Měsíční dodávka: kWh
Roční dodávka: kWh
Spotřeba el. energie ze sítě
Okamžitý výkon: kW
Dnešní spotřeba: kWh
Měsíční spotřeba: kWh
Roční spotřeba: kWh
Celková spotřeba domu
Dnešní spotřeba: kWh
..z vlastní výroby: kWh
Měsíční spotřeba: kWh
..z vlastní výroby: kWh
Roční spotřeba: kWh
..z vlastní výroby: kWh
Okamžitá spotřeba domu
Okamžitý výkon: kW
Panely: °C
1 patro: °C
Chodba: °C
Rosný bod chodba: °C
Obyvak: °C
Zadní pokoj: °C
Kuchyně: °C
Venkovní: °C
Obrázek Delta Green
°C
°C
Rosný bod venkovní: °C
Vnitřní vlhkost: %
Venkovní vlhkost: %
m/s km/h
Diskuze a informace
Odkaz na článek o tomto projektu
fórum k SDS fórum na mypower.cz topenvi.cz merenienergie.cz zajímavé výrobky sunpi měnič pro FVE ohřev vody
e-mereni elektroměry mypower.cz onlinetechnology.cz obchodsolar.cz josef@nesvara.cz Josef Nešvara (c)
Hodnoty hlavního elektroměru
L1 (napětí | proud | výkon) L2 (napětí | proud | výkon) L3 (napětí | proud | výkon) Frekvence Dnes (celkem | spotřeba | dodávka)
ddV | ddA | ddkW ddV | ddA | ddkW ddV | ddA | ddkW Hz ddkWh | ddkWh | ddkWh
Celková měsíční spotřeba Poměr měsíční spotřeby Roční přehled vyrobené energie Poměr roční spotřeby Celková roční spotřeba
Celková měsíční spotřeba Poměr měsíční spotřeby Roční přehled využití vyrobené energie Poměr roční spotřeby Celková roční spotřeba
            Zelená - FVE   Šedá - síť E.ON Růžová - FVE   Modrá - síť E.ON