Nesvara.cz | Historie v grafech

Tarif D57d (dříve D45d), hodnota hlavního jističe 25A, tepelné čarpadlo - Toshiba ESTIA HI POWER 11,2kW, tepelná ztráta domu - 12,5 kW , připnutí elektrotělesa 3 kW - 14.2.21 v 8:50h a 15.2.21 v 8:00h

Vysvětlení k některým hodnotám v záložce "Tabulky / Souhrnný přehled spotřeb, výroby a nákladů" | "Spotřeba TČ" - zde je započtena kompletní spotřeba elektrické energie TČ zahrnující spotřebu kompresoru, elektroniky vnitřní a venkovní jednotky, 2x oběhové čerpadlo, připnutí elektrotěles | "Spotřeba tepelné energie" - množství tepla naměřené za hydroboxem (vnitřní jednotkou TČ) | "COP" - poměr mezi spotřebou elektrické energie TČ a spotřebou tepla (pouze v době, kdy TČ vyrábí tepelnou energii) | Z těchto důvodů zobrazená hodnota COP neodpovídá poměru zobrazených hodnot "Spotřeba TČ" a "Spotřeba tepelné energie"

V období 11-12/2021 byla spotřeba elektrické energie účtována bez DPH

Dne 28.6.2022 ve 22:01:10 došlo nedaleko FVE k úderu blesku přičemž díky přepětí nefungují některé funkce SDS BIG (teploty, RS485).

Na stránku FVE Na stránku topení Diskuze a informace

Hodnoty hlavního elektroměru
Datum On-line L1 (napětí | proud | výkon | cos φ) FVE, TČ L2 (napětí | proud | výkon | cos φ) L3 (napětí | proud | výkon | cos φ) Celkem výkon Frekvece Dnes (celkem | spotřeba | dodávka)
28.09.2022 17:15:05 239.30 V | 8.63 A | 1.978 kW | 0.96 243.50 V | 0.14 A | 0.012 kW | 0.35 243.60 V | 0.48 A | 0.111 kW | 0.95 2.102 kW 49.99 Hz 14.310 kWh | 14.620 kWh | 0.310 kWh