Nesvara.cz | Spotové denní ceny elektrické energie

Tato stránka bude postupně doplňována a upravována.

V tomto grafu jsou zobrazené spotové ceny elektrické energie ke kterým je připočtena marže dodavetele a DPH.

K přechodu k novému dodavateli dojde 1.7.2024.

Pro snížení celkové ceny za elektrickou energii jsem vyblokoval nahřívání bojleru v době nejražší ceny a přenastavil jsem ukončení útlumu tepelného čerpadla. Tento útlum je nastaven od 22:00 do 4:00 hod. Průběh spotřeby ostatních spotřebičů je bez úprav.

V grafech je uvedena pouze neregulovaná část ceny elektrické energie. K této ceně je nutno připočítat poplatek dodavateli a regulovanou část ceny - poplatky za distribuci, cenu za jistič, daň z elektřiny, cenu elektřiny za činnost Operátora trhu, cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, cena systémových služeb provozovatele energetické přenosové soustavy.

Na stránku FVE Na stránku topení Na stránku historie Diskuze a informace